Thông báo về việc nhập dữ liệu học sinh.

Kính gởi quí thầy cô chủ nhiệm.

Sau khi tìm hiểu và đối chiếu dữ liệu, nhận thấy có thể đồng bộ dữ liệu trên  “http://vnedu.vn” với dữ liệu trên “http://csdl.moet.gov.vn” với điều kiện quí thầy cô nhập liệu đầy đủ. Tuy nhiên qua kiểm tra dữ liệu trên “http://vnedu.vn/ nhận thấy có quá nhiều chổ quý thầy cô chủ nhiệm chưa nhập đủ thông tin cho lớp trên phần mềm..

Em đã thử chuyển dữ liệu vào “http://csdl.moet.gov.vn” thì chỉ có khoảng hơn 50% số học sinh của trường có dữ liệu (có đầy đủ dữ liệu mới chuyển vào được). Số còn lại đều bị lỗi. Đa số bị lỗi là HS khối 6, 7 và một số rất ít học sinh khối 8, 9.

Quí thầy cô xem danh sách học sinh lỗi kèm theo: BangLoi

Để hoàn thành tốt việc nhập liệu cơ sở dữ liệu cho phần mềm của bộ đúng tiến độ đồng thời cũng hoàn thiện cơ sở dữ liệu học sinh của trường trên “http://vnedu.vn” và “http://csdl.moet.gov.vn” nhờ quí thầy cô chủ nhiệm bổ sung thông tin học sinh của lớp mình trực tiếp vào file theo đường link bên dưới (quí thầy cô chỉ nhập dữ liệu lớp mình, không sửa dữ liệu lớp khác. Nhập tất cả các ô còn trống, bên cạnh đó quí thầy cô sửa dùm chổ ở hiện nay cho đầy đủ số nhà, ấp, xã, huyện, tỉnh, không viết tắt. Khi nhập xong máy sẽ tự lưu, thầy cô tắt đi là được).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_A2kTOKnd8jVTmOR8hesI-CETqGjBBQ63g22e5SJzkA/edit?usp=sharing

 Quí thầy cô hoàn thành dữ liệu trong ba ngày 06, 07, 08 tháng 06 nhé. Đến ngày 09/06/2018 em sẽ chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu để quí thầy cô kiểm tra lại. Em chỉ có thể giúp quí thầy cô đến thời điểm này, sau thời gian đó quí thầy cô tự nhập.

Clip hướng dẫn em khỏi phải làm vì đã có trên phần mềm. Quí thầy cô đăng nhập vào tài khoản và bấm vào chữ “Hướng dẫn” ở góc trên bên phải, chọn mục III, phần E để mở video hướng dẫn đầy đủ (có một số video chưa hiển thị, thầy cô bấm chữ “xem thêm” để bật nó lên).

Có khó khăn liên hệ em. ĐT: 01685010161 hoặc 0938449161

Trần Quang Việt

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *